Nieuws | Kleurverschil in de eindlaag, een bron voor discussie!
Kleurverschil in de eindlaag, een bron voor discussie! Discussion

Kleurverschil in de eindlaag, een bron voor discussie!

Kleurverschillen in de eindlaag zorgen al wel eens voor gekibbel of lastige discussies op de werf. Zulke kleurverschillen kunnen diverse oorzaken hebben:
- tintverschillen van de samenstellende (natuurlijke) elementen in de sierpleister;
- de vermenging van verschillende emmers;
- de drogingsomstandigheden van de eindlaag;
- weer- en projectomstandigheden, …

 

Het feit of een kleurverschil al dan niet als hinderlijk ervaren wordt, is sterk afhankelijk van de beoordelingswijze van het oppervlak én van de waarnemer. Het gaat hier dus om een subjectieve parameter. En daar begint het gekibbel of de discussies vaak! In diverse documenten (normen, Technische Voorlichtingen, …) wordt daarom benadrukt dat de beoordelingswijze van het oppervlak met het blote oog, onder normale lichtinval en vanop een welbepaalde afstand dient te gebeuren. Onder scherende lichtinval of bij tegenlicht kunnen eventuele vlakheidsgebreken immers zelfs de minste afwijkingen benadrukken.

Kleurverschil is moeilijk te vermijden omdat er zoveel verschillende oorzaken aan de basis kunnen liggen. Wij hebben alvast enkele tips om het kleurverschil zo veel mogelijk te beperken:


Tip 1: Controleer de kleur van elke emmer afzonderlijk, vóór u ze verwerkt.
Tip 2: Verwerkt u verschillende emmers van dezelfde kleur? Meng de emmers dan goed met elkaar, alvorens u begint met de verwerking.
Tip 3: Merkt u tijdens de kleurcontrole een kleurverschil op? Verwerk deze emmer(s) niet en contacteer ons.