Lastenboeken | Willco Products

WILLCO Perimeter Isolatieplaat met WILLCO Afwerking

7- 2 Plintafwerking Perimeter Isol

Voorwaarden voor de verwerking van buitengevelisolatie

Voor een perfect resultaat en een hoge duurzaamheid is het noodzakelijk dat het WILLCO Isolatiesysteem nauwkeurig gevolgd wordt, zowel voor wat betreft de componenten als de manier van aanbrengen. Het is daarom noodzakelijk dat alle componenten door de N.V. Willco Products geleverd worden en dat de uitvoering gebeurt door een gespecialiseerde firma.

Al naar gelang de werf en de ondergrond dienen de nodige voorbereidingen getroffen te worden. De vereiste materialen voor de uitvoering van het WILLCO Isolatiesysteem mogen enkel verwerkt worden bij droog weer en bij temperaturen boven + 5°C. Verwerking van het WILLCO Isolatiesysteem bij een hoge luchtvochtigheid en bij lage temperaturen geeft een tragere droging en hechting van de producten en dit in het bijzonder van de uitvlakkingsmortel. Het is aan te raden de gevels te beschermen tegen slagregen, wind en té sterk zonlicht. Het aanbrengen van de materialen op natte of bevroren wanden is ten zeerste af te raden. Bovendien moet men eerst voorzieningen treffen waardoor bouwvocht (afkomstig van bv. chape, binnenbepleistering,…) geen nadelige invloed heeft op het WILLCO Isolatiesysteem.

 

10-jarige garantieverzekering

Bij dit systeem hoort er een 10-jarige garantieverzekering op de materialen en de uitvoering. Tijdens het aanbrengen wordt de juiste verwerking van de materialen gecontroleerd door een erkend controlebureau. Dit gebeurt in nauw overleg met Willco Products N.V., de architect, de aannemer en de uitvoerder.

Om een perfecte controle van de werkzaamheden mogelijk te maken, moet de uitvoerder Willco Products N.V. tijdig op de hoogte brengen van de aanvangs- en de opleveringsdatum der werken. Enkel op deze wijze kan de 10-jarige garantieverzekering verkregen worden.

 

Productkwaliteitslabel

Voor dit project moet bij Willco Products N.V. een productkwaliteitslabel ‘100% Willco Products’ aangevraagd worden. Willco Products N.V. zal samen met alle betrokken partijen er op toezien dat er alleen met kwalitatieve Willco-producten gewerkt wordt. Enkel op deze wijze is er zekerheid over de productkwaliteit en kan het productkwaliteitslabel verkregen worden.

 

Voorbereidende werkzaamheden :

 • Tijdens de verwerking is het aan te raden, de gevel zorgvuldig te beschermen tegen zonlicht, slagregen en wind, door middel van zeilen aan de stelling.
 • Muren controleren tegen opstijgende vochtigheid. Indien nodig, behandelen met WILLCO Dry Wall (zie technische fiche).

Voorbereiding van de ondergrond :

 • De ondergrond contoleren op een goede hechting.
 • De ondergrond grondig reinigen.
 • De ondergrond ontmossen.
 • Olie of andere stoffen die geen hechting toelaten (b.v. siliconen) moeten zorgvuldig verwijderd worden.
 • Eventuele losse stukken verwijderen en repareren met WILLCO GP 100, WILLCO UPL 2000 of WILLCO UPL 3000.
 • Té grote oneffenheden eerst uitvlakken met WILLCO GP 100, WILLCO UPL 2000 of WILLCO UPL 3000.
 • Het is noodzakelijk de uitzettingsvoegen in de ondergrond te respecteren (zie WILLCO Detailtekening 8.1)!

WILLCO Afwerking aangebracht op de WILLCO Perimeter Isolatie:

 • Zanderige- of sterk zuigende ondergronden eerst voorstrijken met WILLCO Mineraal Diepgrondering.

WILLCO Mineraal Diepgrondering is zonder oplosmiddelen, waterverdunbaar, alkalibestendig en heeft een diep indringend vermogen in zuigende ondergronden.

 

Dichtheid: ongeveer 1,02 g/cm3

VOC-gehalte: EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h): 30 g/l. Dit product bevat 25,3 g/l.

Samenstelling volgens VdL-richtlijn: acrylaat-mengpolymerisaat, water & additieven. Bevat als bewaarmiddelen: benzisothiazolinon en methylisothiazolinon.

Duurzaamheidsindicatoren: Verdunbaar met water. Milieuvriendelijk.

Kleur: melkachtig, kleurloos na droging.

 

Verbruik: 170 à 200 ml/m² afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.

De WILLCO Mineraal Diepgrondering mag, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond, verdund worden met 1:4 water. Met borstel of rol goed dekkend aanbrengen. Bij 20°C en 65% luchtvochtigheid is er een droogtijd van ongeveer 4 – 6 uur. Navolgende toplagen enkel aanbrengen na volledige droging van de WILLCO Mineraal Diepgrondering.

 

 • Kleven van de WILLCO Perimeter Isolatieplaten 035 in dikte naar keuze met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S of met de WILLCO Estolan 2K (indien de plint dient verkleefd te worden op een afdichting volgens DIN 18195 door derden)

Isolatiemateriaal uit geëxpandeerd polystyreen, geproduceerd volgens DIN EN 13163. Speciaal geschikt voor het isoleren van plinten en muren onder de grond. In blok geschuimd, maatzeker, loodrecht, rechte kanten, opgeslagen en krimpvrij, vormvast, verandert niet onder invloed van veroudering, dampdoorlatend. Geringe wateropname; ook onder de grond. De WILLCO Perimeter Isolatieplaten 035 zijn milieuvriendelijk. Bij het produceren worden noch FCKW (Chloorfluorkoolwaterstoffen) noch HFCKW (Gedeeltelijk gehalogeneerde chloorfluorkoolwaterstoffen) gebruikt.

Afmetingen: 100 x 50 cm

Dikte van de isolatieplaten: 60 tot 200 mm (andere diktes op aanvraag)

Randafwerking: stomp

Toepassingsgebied volgens DIN 4108, deel 10: Buitengevelisolatie voor plinten & muren onder het maaiveld

Maximale diepte onder het maaiveld: ≤ 3m

Dampdiffusieweerstand: µ = 40/100 volgens DIN EN 13163

Druksterkte bij 10% vervorming: ≥ 150 kPa (kN/m2) volgens DIN EN 826

Lange-duur druksterkte bij 2% vervorming: ≤ 45 kPa (kN/m2) volgens DIN EN 1606

Brandklasse: volgens DIN 4102 B1 (Brandvertragend)

CE-identificatiecode : EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)- DS(N)2-DS(23,90)1-DLT(2)5-CS(10)150- BS200-WL(T)3-WD(V)5

Warmtegeleidingscoëfficiënt:

Nominale waarde ʎD = 0,033 W/(mK)

Beoordelingswaarde ʎ = 0,035 W/(mK) (geplaatst als sokkel boven de grond) en ʎ = 0,039 W/(mK) (geplaatst in een vochtrijke grond) volgens DIN 4108-4 in combinatie met Z-23.15-1419

Dikte isolatieplaat: zelf te bepalen

 

Verkleven:

De WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S is een fabrieksmatig samengestelde droge mortel van de mortelgroep CS IV EN 998-1 op basis van Portlandcement, witkalkhydraat, kalksteenzand (0 – 1,2 mm) en wapeningsvezels. Dankzij de hoogwaardige toeslagstoffen is er een extreem goede hechting en een zeer gemakkelijke verwerking. Een zak van 25 kg WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S met ongeveer 6 liter water mengen totdat men een klontervrije homogene pasta bekomt. Na 10 minuten nog eens kort namengen. De WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S kan met de hand aangebracht of met alle gangbare spuitmachines gespoten worden.

Verwerkingstijd : 1-2 uur

De WILLCO Estolan 2K is een oplosmiddelvrije, reukloze, asbestvrije, tweecomponenten dichtingspasta op basis van bitumen.

WILLCO Estolan 2K droogt uit tot een naadloze, flexibele en dikke coating. Door chemische reactie is de coating zeer snel regenbestendig wat een voordeel is bij twijfelachtig weer (niet verwerken bij vorst!).

WILLCO Estolan 2K is bestand tegen zouten, alkaliën, zwakke zuren en temperaturen tot + 130°C (getest volgens DIN 52011). Betrouwbare bescherming tegen water en bodemvocht.

WILLCO Estolan 2K Emulsie en WILLCO Estolan 2K Poeder samenvoegen en zolang mengen totdat men een homogene klontervrije bitumenpasta bekomt. Mengfouten zijn uitgesloten aangezien de componenten op elkaar afgestemd zijn.

 

Verwerking:

Kleef- en Uitvlakkingsmortel S

Bij normale, ruwe ondergronden wordt de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S op de volledige rand en in twee strepen (ongeveer 5 cm breed) in het midden van de isolatieplaat aangebracht. De dikte van de laag kleefmortel is afhankelijk van de oneffenheid van de ondergrond. De WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S moet minimum 40% van de achterkant van de isolatieplaat bedekken.

Bij effen ondergronden wordt de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S gelijkmatig aangebracht op de ganse oppervlakte van de isolatieplaat met een roestvrij getand (10 mm) spaan. De isolatieplaten altijd met licht schuivende bewegingen op hun plaats brengen om een goede hechting te krijgen. Bij het kleven van de WILLCO Isolatieplaten moet men er op letten dat de lijnen van het verband der isolatieplaten niet gelijk lopen met de muuropeningen. De hoeken van deze muuropeningen moeten uit een volledige isolatieplaat worden gesneden.

 

Estolan 2K

Waterdichting

De WILLCO Estolan 2K poriënvrij aanbrengen met een plakspaan. Het is noodzakelijk dat meneen gesloten, blazen- en poriënvrije coating bekomt.

Kleven van de WILLCO Isolatieplaten aan plinten

De WILLCO Perimeter Isolatieplaten PS 30 SE kleven met de WILLCO Estolan 2K. Lijm aanbrengen aan de randen en twee strepen in het midden van de isolatieplaten zodanig dat deze in drie delen verdeeld worden. Na het aandrukken moet minimum 40 % van de achterkant van de isolatieplaten bedekt zijn met lijm. De dikte van de lijm op de isolatieplaten en het verbruik zijn afhankelijk van de oneffenheid van de ondergrond. Bij effen ondergronden, mag de WILLCO Estolan 2K gelijkmatig op de volledig oppervlakte van de isolatieplaten aangebracht worden met een getand spaan. Er mag geen kleefmortel tussen de naden van de isolatieplaten komen om koude bruggen te vermijden. De isolatieplaten moeten in verband, effen en loodrecht gekleefd worden. De WILLCO Perimeter Isolatieplaten PS 30 SE kleven met de WILLCO Estolan 2K. Lijm aanbrengen aan de randen en twee strepen in het midden van de isolatieplaten zodanig dat deze in drie delen verdeeld worden. Na het aandrukken moet minimum 40 % van de achterkant van

de isolatieplaten bedekt zijn met lijm. De dikte van de lijm op de isolatieplaten en het verbruik zijn afhankelijk van de oneffenheid

van de ondergrond. Bij effen ondergronden, mag de WILLCO Estolan 2K gelijkmatig op de volledig oppervlakte van de isolatieplaten aangebracht worden met een getand spaan. Er mag geen kleefmortel tussen de naden van de isolatieplaten komen om koude bruggen te vermijden. De isolatieplaten moeten in verband, effen en loodrecht gekleefd worden.

Kleven van de WILLCO Perimeter Isolatieplaten PS 30 SE onder de grond.

Ondergrond waterdicht afwerken met WILLCO Estolan 2K zoals hierboven beschreven. De verticale waterdichting moet tot minimum 30 cm boven de aarde aangebracht worden.

Minimum 6 punten WILLCO Estolan 2K aanbrengen op de achterkant van de isolatieplaten.

De plaat aansluitend schuivend op de ondergrond aandrukken. De isolatieplaten niet extra mechanisch bevestigen.

 

 • Als bescherming tegen waterinfiltratie moeten alle aansluitingen tussen de WILLCO Isolatieplaten en alle andere vreemde materialen – zoals o.a. daken, vensters, deuren, dorpels e.a. – afgewerkt worden met WILLCO Voegdichtband. De uiteinden der vensterbanken (kopstukken in de isolatie) dienen nauwkeurig met WILLCO Voegdichtband afgewerkt worden; dit om uitzetting onder invloed van temperatuurschommelingen toe te laten.

De WILLCO Voegdichtingsband is een geïmpregneerde voegdichtingsband op basis van schuimstof.

Materiaal: opencellig zacht polyurethaanschuim met polymeerimpregnaat

Kleur: antraciet

 

 • Naden tussen de WILLCO Perimeter Isolatieplaten moeten dichtgemaakt worden met het WILLCO Pistoolschuim. Een ééncomponent universeel bouwschuim op basis van een hoogwaardig vocht hardend polyurethaan prepolymeer. CFK-, HCFK- en HFK-vrij (niet schadelijk voor de ozon en draagt niet bij aan het broeikaseffect). 20% extra materiaal, heeft de grootste elasticiteit, 35% vervormbaar en een hoog herstellingsvermogen, uitstekende isolatie- en luchtdichtheidswaarde, beperkt snijverlies door lage na-expansie, bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën, overschilderbaar en af te werken met mortels en pleisters.        

Samenstelling: Hoogwaardig Polyurethaan prepolymeer

Type: schuim

Kleur: grijs

Densiteit: 25-30 kg/m³

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot + 30°C

Huidvorming: 10 - 15 min. (bij 23 °C & 50% R.V.)

Snijdbaar: 30 - 40 min. (bij 23 °C & 50% R.V.)

Vol belastbaar: 30 mm rul 24 uur (23 ° & 50% R.V.)

Afschuifsterkte (norm BS 5241): 11 N/cm²

Brandklasse DIN1402-1: B3

Opbrengst (vrij geschuimd): 45 lit.

Thermische geleidbaarheid: 0,03 W/m.K

Langdurige temperatuursbestendigheid: - 50° C tot + 90°C

Kortstondige temperatuursbestendigheid: - 65° C tot + 130°C

Bus voor gebruik krachtig schudden. De schuimhoeveelheid kan geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool. Voeg voor ongeveer 80% vullen.

 

 • Na voldoende droogtijd van de kleefmortel (minimum 48 uur, bij voorkeur 72 uur) moeten de isolatieplaten gecontroleerd worden op een goede hechting; en dit vooral aan de randen van de platen.
 • Aanbrengen van de hoekbeschermers (WILLCO Pantserhoeken met PVC Hoekbeschermer of WILLCO Pantserhoeken met INOX Hoekbeschermer) en van de nodige stopprofielen (WILLCO Inox Stopprofielen 2136 of WILLCO PVC Stopprofielen met Glasvezel 6410) rond ramen en deuren; en waar nodig.
 • Alle profielen worden gekleefd met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S.

1. WILLCO Perimeter Isolatieplaat afgewerkt met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel Finish.

De WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel Finish gelijkmatig verdelen op de isolatieplaten. Aansluitend de WILLCO Glasvezel Wit Fijn met minimum 10 cm overlapping in de uitvlakkingsmortel duwen en daarna “nat in nat” een tweede laag uitvlakkingsmortel aanbrengen zodanig dat een effen laag bekomen wordt. De totale laagdikte op WILLCO Isolatieplaten moet ongeveer 5 mm zijn. Hierna kan er gekozen worden om de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel Finish bloot te laten staan of af te werken met een WILLCO Verf (optie Willco Silicoonharsverf Clean hieronder besproken) of Sierpleister (gelijkaardig aan Willco Isolatiesysteem afgewerkt met Willco Silicoonharssierpleister).

Als eindlaag op een dikte van 4 mm is het verbruik ongeveer 5 kg/m².

Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond stalen te plaatsen.

 

Als bewapening van de WILLCO Isolatieplaten gebruikt men de WILLCO Glasvezel Wit Fijn.

De WILLCO Glasvezel Wit Fijn bestaat uit 81 % glasvezel en 19 % alkalibestendige coating.

Gewicht ruw net: 125 gr/m²

Gewicht afgewerkt net: 155 gr/m²

Grootte van de mazen: 4,15 mm x 3,80 mm

Kleur: wit

 

(optioneel)

Aanbrengen van twee lagen WILLCO Silicoonharsverf Clean in kleur naar keuze.

De WILLCO Silicoonharsverf Clean is buitengewoon vuilafstotend dankzij een speciale waterafstotende oppervlaktelaag. Spanningsarm, zeer hoog dampdoorlatend en zeer hoog waterafstotend. Dankzij de speciale waterafstotende oppervlaktelaag kan het vuil zich zeer moeilijk vastzetten: het regenwater parelt samen met het vuil van de gevel af, de gevel blijft langer droog en proper – dit vooral aan de gevels die sterk belast worden door weersinvloeden. Eigenschappen van minerale pleisters blijven grotendeels behouden. Zeer goede weerstand tegen UV- en weersinvloeden, bestand tegen micro-organismen (algen en mos). Gemakkelijk verwerkbaar, zeer wit, hoog dekvermogen, zonder weekmakers, alkali-bestendig.

Dichtheid: ong. 1,55 g/cm³

VOC-gehalte: EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/c): 40 g/l. Dit product bevat 27,42 g/l.

Bindmiddel: silicoonhars

Duurzaamheidsindicator: conform Deco-Paint-Richtlijn 2004/42/EG, bijlage I en II

Samenstelling volgens VdL-richtlijn: silicoonharsemulsie, styreen-acrylaat dispersie, ti taandioxide, silicaten, additieven & bewaarmiddelen. Bevat als bewaarmiddelen: benzisothiazolinon en methylisothiazolinon.

Verdunning: water

Kleur: zelf te bepalen

Specificaties volgens DIN EN 1062:

Glansgraad bij 85°: G3 mat (< 4)

Laagdikte (droog): E3 100 – 200 µm

Korrelgrootte: S1 < 100 µm (fijn)

Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd-waarde): V1 (hoog) < 0,14

Waterdoorlaatbaarheid (W-waarde): W3 (laag) < 0,10 kg/m2 h0,5

Koolstofdoorlaatbaarheid: C0 (geen vereisten)

 

De WILLCO Silicoonharsverf Clean is gebruiksklaar, maar kan indien gewenst met een weinig water gemengd worden voor een betere verwerking. Vooraleer te verwerken, met een mixer op trage snelheid mengen.

Materialen met een verschillend fabricatienummer moeten ofwel apart verwerkt worden ofwel onderling goed gemengd worden. Het fabricatienummer staat vermeld op de emmer.

 

Opbouw van de verschillende lagen :

1° laag: WILLCO Silicoonharsverf Clean met max. 5% water verdunnen en dekkend aanbrengen met borstel of rol.

2° laag: Na droging van de eerste laag, ten vroegste na 10 uur, aanbrengen met borstel of rol.

 

Verbruik: ongeveer 300-400 ml/m² in twee lagen. Verbruik is afhankelijk van de ruwheid en de zuigkracht van de ondergrond; maar ook van de manier van aanbrengen. Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond stalen te plaatsen.

De nog verse verf beschermen tegen vocht en regen. De droogtijd is o.a. ook afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. De droogtijd is langer bij een hoge relatieve luchtvochtigheid en/of lage temperaturen. Onder normale omstandigheden (20°C/65% relatieve luchtvochtigheid) is de verf na ongeveer 10u overschilderbaar en na ongeveer 3 dagen volledig droog. De volledige waterdichtheid gaat pas in werking na een droogtijd van verschillende dagen.

 

2. WILLCO Perimeter Isolatieplaat afgewerkt met WILLCO Silicoonharssierpleister.

Uitvlakken van de WILLCO Perimeter Isolatieplaten met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S. De WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S gelijkmatig verdelen op de isolatieplaten. Aansluitend de WILLCO Glasvezel Wit Fijn met minimum 10 cm overlapping in de uitvlakkingsmortel duwen en daarna “nat in nat” een tweede laag uitvlakkingsmortel aanbrengen zodanig dat een effen laag bekomen wordt. Als bescherming tegen hoekscheuren onderaan raam- en deuropeningen moet er WILLCO Diagonaal Glasvezel gebruikt worden onder de gangbare glasvezelbewapening (zie WILLCO Detailtekening 8.2). De totale laagdikte op WILLCO Perimeter Isolatieplaten moet minimaal 5 mm zijn.

Voor het verkleven en bewapenen van de WILLCO Perimeter Isolatieplaten ligt het verbruik op ongeveer 10 – 12 kg/m2.

 

Als bewapening van de WILLCO Isolatieplaten gebruikt men de WILLCO Glasvezel Wit Fijn.

De WILLCO Glasvezel Wit Fijn bestaat uit 81 % glasvezel en 19 % alkalibestendige coating.

Gewicht ruw net: 125 gr/m²

Gewicht afgewerkt net: 155 gr/m²

Grootte van de mazen: 4,15 mm x 3,80 mm

Kleur: wit

 

De WILLCO Protect W is een minerale dichtingsmortel die muren beschermt tegen bodemvocht en niet drukkend water. Uitermate geschikt voor het waterdicht maken van ondergrondse wanden en plinten.

De WILLCO Protect W is een droge cementmortel die met een truweel of borstel aangebracht kan worden. Deze minerale dichtingsmortel is niet bestendig tegen sulfaten. WILLCO Protect W kan verwerkt worden op mortels uit de mortelgroep CS II (drukweerstand van minimaal 3,5 N/mm2),CS III en CS IV, gevoegd metselwerk en gewapend beton.

Een zak van 25 kg WILLCO Protect W met ongeveer 7 à 9 liter water mengen totdat men een klontervrije homogene pasta bekomt. De hoeveelheid toe te voegen water is afhankelijk van de verwerking, met een truweel of borstel.

 

WILLCO Protect W dient in 2 lagen aangebracht te worden tot een minimale dikte van 2 mm. Indien het vochtgehalte van de ondergrond hoger is dan normaal wordt er aangeraden 3 lagen te plaatsen. De vers aangebrachte dichtingsmortel dient beschermt te worden van slechte weersomstandigheden (veel wind en zon) en mechanische beschadiging. WILLCO Protect W is ten vroegste na 10 dagen belastbaar. Na voldoende droogtijd kan deze dichtingsmortel overwerkt worden met een verf of sierpleister naar keuze. Gebruik wel steeds een geschikte voorstrijk of diepgrondering.

Verbruik

Bij een dikte van 2 mm: 4 kg/m2.

 

Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond stalen te plaatsen.

 

Aanbrengen van de WILLCO Voorstrijk in dezelfde kleur als de afwerkingslaag.

De WILLCO Voorstrijk is een draagkrachtige dispersievoorstrijk met een hoge vul- en dekkracht. Zonder weekmakers, dampdoorlatend, slagregendicht, bestand tegen industriële vervuiling. Natuurlijke droging dankzij verdamping.

Dichtheid: ongeveer 1,43 g/cm3

VOC-gehalte: EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/g): 30 g/l. Dit product bevat 11,6 g/l.

Bindmiddel: kunststof-mengpolymerisaat

Samenstelling volgens VdL-richtlijn: mengpolymerisaat, titaandioxide, silicaat en carbonaat vulstoffen, kwartszand, additieven & bewaarmiddelen. Bevat als bewaarmiddelen: benzisothiazolinon en methylisothiazolinon.

Structuur: korrelig, zanderig

Glansgraad: mat

Verdunning: water

Verbruik: 150 à 250 ml/m² voor één laag

De WILLCO Voorstrijk mag afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond met maximaal 5% water verdund worden. De WILLCO Voorstrijk voldoende dekkend aanbrengen met borstel of rol.

 

Aanbrengen van de WILLCO Silicoonharssierpleister KR in korreldikte en kleur naar keuze.

WILLCO Silicoonharssierpleister KR is een gemakkelijk verwerkbare sierpleister op basis van silicoonhars met het uitzicht van tyrolerpleister. Overwegend mineraal karakter. Voor binnen en buiten. Verkrijgbaar in verschillende korreldiktes. Zonder weekmakers, onverzeepbaar, weersbestendig, zeer hoog dampdoorlatend, blijft zeer lang proper dankzij de waterafstotende eigenschappen. Bestand tegen industriële vervuiling. Natuurlijke droging dankzij verdamping.

Dichtheid: ongeveer 1,85 g/cm3

Bindmiddel: silicoonharsemulsie in combinatie met een acrylaat-copolimeerdispersie

Samenstelling volgens VdL-richtlijn: titaandioxide, calciumcarbonaat, aluminiumhydroxide, kiezelgoer, silicaat vulstoffen, water & additieven. Bevat als bewaarmiddelen: benzisothiazolinon en methylisothiazolinon.

Glansgraad: mat

Specificaties volgens DIN EN 1062:

Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd-waarde):

• Korrelgrootte 1 & 1,5 mm: V1 (hoog)

• Korrelgrootte 2 & 3 mm: V2 (gemiddeld)

Diffusieweerstand: µ: ± 75

Waterdoorlaatbaarheid (W-waarde): W3 (laag)

 

De WILLCO Silicoonharssierpleister KR is gebruiksklaar, maar kan indien gewenst met een weinig water gemengd worden voor een betere verwerking. Vooraleer te verwerken, met een mixer op trage snelheid mengen.

Materialen met een verschillend fabricatienummer moeten ofwel apart verwerkt worden ofwel onderling goed gemengd worden. Het fabricatienummer staat vermeld op het etiket.

Na droging van de WILLCO Voorstrijk, ten vroegste na 6 uur, wordt de WILLCO Silicoonharssierpleister KR op korreldikte aangebracht met een roestvrij stalen spaan of met een spuitmachine. Aansluitend de korrels met een kunststof spaan in draaiende bewegingen op hun plaats brengen. Sierpleisters met een grovere korrel kunnen ook met een houten spaan gestructureerd worden.

WILLCO Silicoonharssierpleister KR kan perfect gespoten worden met een geschikt trechterpistool (± 3-4 bar) of wormpomp. De grootte van de spuitkop is afhankelijk van de grootte van de korrel. Hou hierbij rekening met de voorschrift en van de fabrikant van de gebruikte apparatuur.

 

Verbruik

1       mm: 1,5 kg/m²

1,5    mm: 2,0 kg/m²

2       mm: 3,0 kg/m²

Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond stalen te plaatsen.

Laagdikte: korreldikte.

 

De nog verse sierpleister beschermen tegen vocht en regen. De droogtijd is o.a. ook afhankelijk van de korreldikte. De droogtijd is langer bij een hoge relatieve luchtvochtigheid en/of lage temperaturen. Onder normale omstandigheden is de sierpleister na 2 à 3 dagen belastbaar.

Korreldikte: zelf te bepalen

Kleur: zelf te bepalen

 

WILLCO Plus is een additief dat zorgt voor het extra lang proper blijven van de silicoonharssierpleister.

Het additief is een combinatie van fungicide en algenbestrijdingsmiddel. Dit product voorkomt dat algen, zwammen en gist zich vastzetten op de sierpleister. Dit samen met de hydrofobe werking van de WILLCO Silicoonharssierpleister geeft een extra bescherming aan de gevel. WILLCO Plus wordt tijdens de productie bij het mengproces toegevoegd aan de WILLCO Silicoonharssierpleister.

 

3. WILLCO Perimeter Isolatieplaat afgewerkt met de WILLCO Natursteinputz.

Uitvlakken van de WILLCO Perimeter Isolatieplaten met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S. De WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S gelijkmatig verdelen op de isolatieplaten. Aansluitend de WILLCO Glasvezel Wit Fijn met minimum 10 cm overlapping in de uitvlakkingsmortel duwen en daarna “nat in nat” een tweede laag uitvlakkingsmortel aanbrengen zodanig dat een effen laag bekomen wordt. Als bescherming tegen hoekscheuren onderaan raam- en deuropeningen moet er WILLCO Diagonaal Glasvezel gebruikt worden onder de gangbare glasvezelbewapening (zie WILLCO Detailtekening 8.2). De totale laagdikte op WILLCO Perimeter Isolatieplaten moet minimaal 5 mm zijn.

 

Voor het verkleven en bewapenen van de WILLCO Perimeter Isolatieplaten ligt het verbruik op ongeveer 10 – 12 kg/m2

 

Als bewapening van de WILLCO Isolatieplaten gebruikt men de WILLCO Glasvezel Wit Fijn.

De WILLCO Glasvezel Wit Fijn bestaat uit 81 % glasvezel en 19 % alkalibestendige coating.

Gewicht ruw net: 125 gr/m²

Gewicht afgewerkt net: 155 gr/m²

Grootte van de mazen: 4,15 mm x 3,80 mm

Kleur: wit

 

Aanbrengen van de WILLCO Voorstrijk in dezelfde kleur als de afwerkingslaag.

De WILLCO Voorstrijk is een draagkrachtige dispersievoorstrijk met een hoge vul- en dekkracht. Zonder weekmakers, dampdoorlatend, slagregendicht, bestand tegen industriële vervuiling. Natuurlijke droging dankzij verdamping.

Dichtheid: ongeveer 1,43 g/cm3

VOC-gehalte: EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/g): 30 g/l. Dit product bevat 11,6 g/l.

Bindmiddel: kunststof-mengpolymerisaat

Samenstelling volgens VdL-richtlijn: mengpolymerisaat, titaandioxide, silicaat en carbonaat vulstoffen, kwartszand, additieven & bewaarmiddelen. Bevat als bewaarmiddelen: benzisothiazolinon en methylisothiazolinon.

Structuur: korrelig, zanderig

Glansgraad: mat

Verdunning: water

Verbruik: 150 à 250 ml/m² voor één laag

De WILLCO Voorstrijk mag afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond met maximaal 5% water verdund worden. De WILLCO Voorstrijk voldoende dekkend aanbrengen met borstel of rol.

 

Na droging van de WILLCO Voorstrijk, ten vroegste na 6 uur, wordt de WILLCO Natursteinputz aangebracht in één laag met een roestvrij stalen spaan. De WILLCO Natursteinputz effenen op het moment dat het melkachtig uitzicht verdwijnt.

 

Aanbrengen van de WILLCO Natursteinputz in korreldikte en kleur naar keuze.

Een gebruiksklare, organisch gebonden kunstharssierpleister volgens DIN EN 15824 op basis van gekleurde kwartskorrels. Voor binnen en buiten. Weersbestendig, slagregendicht, dampdoorlatend, zonder weekmakers, onverzeepbaar, spanningsarm en bestand tegen industriële vervuiling. Hoge stoot- en krasvastheid. Natuurlijke droging dankzij verdamping.

Kleur: antraciet grijs

Specifiek gewicht: ongeveer 1,7 kg/l

Bindmiddel: zuiver acrylaat-dispersie

Verdunning: water

pH-waarde: 8-9

Glansgraad: mat

Waterdampdoorlaatbaarheid: Sd-waarde: ± 0,2 m

Waterdoorlaatbaarheid (EN ISO 1062-3): W-waarde: ± 0,08 kg/m2 h0,5

Brandweerstand (DIN EN 13501-1): A2-s1 d0

Laagdikte: korreldikte
Verpakking : plastiek emmers van 18 kg

De WILLCO Natursteinputz is gebruiksklaar, maar kan indien gewenst met een weinig water (maximaal 1%) gemengd worden voor een betere verwerking.  Vooraleer te verwerken, met een mixer op trage snelheid mengen.

Materialen met een verschillend fabricatienummer moeten ofwel apart verwerkt worden ofwel onderling goed gemengd worden.  Het fabricatienummer staat vermeld op het etiket.

Na droging van de WILLCO Voorstrijk, ten vroegste na 6 uur, wordt de WILLCO Natursteinputz aangebracht in één laag met een roestvrij stalen spaan.  De WILLCO Natursteinputz effenen op het moment dat het melkachtig uitzicht verdwijnt.

Verbruik

2 mm : 4,5 à 5,0 kg/m²

Kleur: Willco 6120 (Antraciet grijs)

 

Een hoge luchtvochtigheid of regen tijdens de verwerking kan witte vlekken geven in de WILLCO Natursteinputz. Dit is een puur optisch effect dat vanzelf weer verdwijnt en heeft niets te maken met een slechte verwerking of een productfout. Daarom de nog verse pleister beschermen tegen regen en vocht. De droogtijd is langer bij een hoge relatieve luchtvochtigheid en/of lage temperaturen. Onder normale omstandigheden is de sierpleister na 2 à 3 dagen belastbaar. De WILLCO Natursteinputz is afhankelijk van de weersomstandigheden pas na 7 à 14 dagen volledig uitgehard.