Lastenboeken | Willco Products

WILLCO UPL 3000 in combinatie met WILLCO Sierpleister

5 Gevelsysteem Afw Sierpleister

Voorwaarden voor de verwerking van het WILLCO Systeem

Voor een perfect resultaat en een hoge duurzaamheid is het noodzakelijk dat het WILLCO Systeem nauwkeurig gevolgd wordt, zowel voor wat betreft de componenten als de manier van aanbrengen. Het is daarom noodzakelijk dat alle componenten door de N.V. Willco Products geleverd worden en dat de uitvoering gebeurt door een gespecialiseerde firma.

Al naar gelang de werf en de ondergrond dienen de nodige voorbereidingen getroffen te worden. De vereiste materialen voor de uitvoering van het WILLCO Systeem mogen enkel verwerkt worden bij droog weer en bij temperaturen boven + 5°C. Verwerking van het WILLCO Systeem bij een hoge luchtvochtigheid en bij lage temperaturen geeft een tragere droging en hechting van de producten en dit in het bijzonder van de uitvlakkingsmortel. Het is aan te raden de gevels te beschermen tegen slagregen, wind en té sterk zonlicht. Het aanbrengen van de materialen op natte of bevroren wanden is ten zeerste af te raden. Bovendien moet men eerst voorzieningen treffen waardoor bouwvocht (afkomstig van bv. chape, binnenbepleistering,…) geen nadelige invloed heeft op het WILLCO Systeem.

 

10-jarige garantieverzekering

Bij dit systeem hoort er een 10-jarige garantieverzekering op de materialen en de uitvoering. Tijdens het aanbrengen wordt de juiste verwerking van de materialen gecontroleerd door een erkend controlebureau. Dit gebeurt in nauw overleg met Willco Products N.V., de architect, de aannemer en de uitvoerder.

Om een perfecte controle van de werkzaamheden mogelijk te maken, moet de uitvoerder Willco Products N.V. tijdig op de hoogte brengen van de aanvangs- en de opleveringsdatum der werken. Enkel op deze wijze kan de 10-jarige garantieverzekering verkregen worden.

 

Productkwaliteitslabel

Voor dit project moet bij Willco Products N.V. een productkwaliteitslabel ‘100% Willco Products’ aangevraagd worden. Willco Products N.V. zal samen met alle betrokken partijen er op toezien dat er alleen met kwalitatieve Willco-producten gewerkt wordt. Enkel op deze wijze is er zekerheid over de productkwaliteit en kan het productkwaliteitslabel verkregen worden.

 

Voorbereidende werkzaamheden:

 • Plaatsen van de stelling (ongeveer 20 cm van de gevel verwijderd). Direct na het beëindigen der werken, de stelling proper maken of verwijderen.
 • Tijdens de verwerking is het aan te raden, de gevel zorgvuldig te beschermen tegen zonlicht, slagregen en wind, door middel van zeilen aan de stelling.
 • Muren controleren tegen opstijgende vochtigheid. Indien nodig, behandelen met WILLCO Dry Wall (zie technische fiche).
 • Dak controleren op waterdichtheid! Indien nodig, repareren of vernieuwen.
 • Kroonlijst controleren op waterdichtheid! Indien nodig, repareren of vernieuwen.
 • Controle van de oversteek van de dakrandprofielen, dakpannen en dekstenen. De druiprand moet minimum nog 4 à 5 cm voorbij én onder de bepleistering komen.
 • Naden in de dekstenen duurzaam waterdicht afwerken.
 • Vensterbanken: de druiprand moet minstens 4 à 5 cm voorbij de bepleistering komen. Het is aan te raden om opstandjes te voorzien aan de zijkanten van de vensterbanken.
 • Eventuele naden in de vensterbanken duurzaam waterdicht afwerken.
 • Plaatsen van een plint. Bij voorkeur in gevelsteen of natuursteen. Het is niet aan te raden van de sierbepleistering te plaatsen tot aan de grond.
 • Op de schouw een deksteen aanbrengen waarvan de druiprand minimum 4 à 5 cm voorbij de bepleistering komt. Alle kanten van de schouw bepleisteren.

Voorbereiding van de ondergrond:

 • De ondergrond contoleren op een goede hechting.
 • De ondergrond grondig reinigen.
 • De ondergrond ontmossen.
 • Olie of andere stoffen die geen hechting toelaten (b.v. siliconen) moeten zorgvuldig verwijderd worden.
 • Eventuele losse stukken verwijderen en repareren met WILLCO UPL 3000.
 • Té grote oneffenheden eerst uitvlakken met WILLCO UPL 3000.
 • Het is noodzakelijk de uitzettingsvoegen in de ondergrond te respecteren!
 • In geval van cellenbeton: raadpleeg de voorschriften van de fabrikant.

Geverfde Ondergrond

WILLCO Sierpleister aangebracht op geverfde ondergrond:

 • Gladde en weinig zuigende ondergrond eerst voorspuiten of opruwen en kammen met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel.

De WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel is een fabrieksmatig samengestelde droge kleef- en uitvlakkingsmortel voor de WILLCO Isolatiesystemen, op basis van witkalkhydraat, Portlandcement en hoogwaardige kwartszanden (0 - 0,4 mm). Behoort tot de mortelgroep CS IV, EN 998-1. Dankzij de hoogwaardige toeslagstoffen is er een extreem goede hechting en een zeer gemakkelijke verwerking.

Kleur: grijs

Verdunning: water

Waterdampdoorlaatbaarheid: Sd-waarde = 0.03m

Brandklasse: A1

Drukweerstand: 7,6 N/mm²

Densiteit van de vaste mortel: 1,39 kg/dm³

Wateropname: W2

Een zak van 25 kg WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel met ongeveer 8 à 9 liter water mengen totdat men een klontervrije homogene pasta bekomt. De WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel kan met de hand of met alle gangbare spuitmachines gespoten worden.

 

 • Aanbrengen van de WILLCO Hoekbeschermers en de WILLCO Stopprofielen. Alle profielen kunnen gemakkelijk en snel bevestigd worden met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel of met de WILLCO UPL 3000.
 • Het is noodzakelijk een uitzettingsvoeg te voorzien tussen het niet met elkaar verbonden metselwerk.
 • Aanbrengen van de WILLCO UPL 3000 in een dikte van ongeveer 15 mm en bewapenen met WILLCO Glasvezel AUS. Eventuele overgangen tussen verschillende materialen en gevaarlijke punten dubbel bewapenen.

De WILLCO UPL 3000 is een één- of meerlagige grondpleister voor alle metselwerk. Kan zowel machinaal als met de hand verwerkt worden. Minerale, vezelversterkte droge mortel van de mortelgroep DIN EN 998-1, op basis van witkalkhydraat, Portlandcement, kalksteenzand, textielvezels en lichtgewicht toeslagstoffen. Dankzij zijn lage densiteit, hoge elasticiteit en goede isolerende eigenschappen is de WILLCO UPL 3000 bijzonder geschikt voor hoog-isolerend, lichtgewicht metselwerk. Ook geschikt om aan te brengen in dikkere lagen.

Kleur: grijs (op aanvraag ook in wit)

Brandklasse: A1

Drukweerstand: ong. 2,0 N/mm²

Densiteit van de vaste mortel: 0,9 g/cm³

Wateropname: W2

Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,33 W/(m.K)

Waterdampdoorlaatbaarheid: µ : 12

Elasticiteitsmodulus: 1900 N/mm²

W-waarde: < 1kg/m² h0,5

Korrel: 1 mm

Verbruik: ongeveer 8 kg/m²/cm

 

De WILLCO UPL 3000 kan met alle gangbare machines aangebracht worden. Een namenger is aan te bevelen. Een zak van 20 kg mengen met ongeveer 8-10 liter zuiver water. Laagdikte: minimum 15 mm tot maximum 30 mm in één laag. Bij sterk zuigende ondergronden wordt er eerst een laag van 5 mm voorgespoten en dichtgetrokken. Na het aantrekken van de WILLCO UPL 3000 wordt er een tweede laag nat in nat aangebracht. WILLCO UPL 3000 effen afwerken met een rij.

 

 • WILLCO Glasvezel AUS is een bewapeningsnet in glasvezel.

Gewicht: 126 gr/m²

Kleur: blauw

Grootte mazen: 12,5 mm x 11,1 mm

Breedte: 100 cm

Lengte: 50 m

 

De WILLCO Glasvezel AUS met minimum 10 cm overlapping in de WILLCO UPL 3000 duwen. De WILLCO Glasvezel AUS moet zo dicht mogelijk tegen de oppervlakte zitten om zoveel mogelijk spanningen te kunnen opvangen. Als bescherming tegen scheuren aan de hoeken van deur- en raamopeningen is het noodzakelijk om op die plaatsen diagonaal glasvezelbanden (minimum 30 x 20 cm) onder de gangbare glasvezelbewapening te voorzien.

Flexico

 • Aanbrengen van de WILLCO Flexico 03/12.

De WILLCO Flexico 03/12 is een minerale uitvlakkingsmortel op basis van Portlandcement en Kalkhydraat, voor het fijner en gladder maken van alle mogelijke ondergronden.

Versterkt met vezels, waterdampdiffusie-open, elastisch en spanningsarm. Overbrugt krimp- en haarscheuren. Gemakkelijk verwerkbaar en hoog vulvermogen. Kan afgewerkt worden met alle mogelijke soorten WILLCO Verf of Sierpleister. Zowel binnen als buiten toepasbaar. De WILLCO Flexico 03/12 is  te verkrijgen in korrel 0,3 mm of 1,2 mm.

 

Kleur: wit

Korreldikte:        minerale toeslagstoffen, < 0,3 mm type Flexico 03

minerale toeslagstoffen, < 1,2 mm type Flexico 12

Bindmiddel: portlandcement, kalkhydraat

Verdunning: water

Dichtheid: ong. 1,40 kg/dm³

Waterdampdoorlaatbaarheid: μ = 10

Buigsterkte: ongeveer 0,1 N/mm²

Volumemassa: ong. 1,40 kg/dm³

Hechtsterkte op EPS: ong. 0,15 N/mm²

Drukvastheid: ong. 4,8 N/mm²

Wateropnamecoëfficiënt: w = 0,28 kg/m²(30min)

 

Een zak van 25 kg WILLCO Flexico 03/12 met ongeveer 6,5 liter zuiver water mengen totdat men een klontervrije homogene pasta bekomt. Mortel tien minuten laten rusten en opnieuw mengen. De mortel ongeveer binnen de 2 uur verwerken. WILLCO Flexico 03/12 kan met de hand of met alle gangbare spuitmachines aangebracht worden. Uitgehard materiaal niet opnieuw mengen of met water aanlengen. Voor het bekomen van gladde oppervlakten op isolatieplaten worden twee wapeningslagen van WILLCO Flexico 03/12 telkens in een laagdikte van 3-4 mm aangebracht. Totale laagdikte bedraagt ongeveer 8 mm.

 

Verbruik

WILLCO Flexico 03: ongeveer 1,1 kg/mm/m²

WILLCO Flexico 12: ongeveer 1,5 kg/mm/m²

Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond stalen te plaatsen.

De nog verse WILLCO Flexico 03/12 beschermen tegen vocht en regen. Na een droogtijd van minimum 2 dagen, bij 20°C en 50 % luchtvochtigheid, kan men de WILLCO Flexico 03/12 verder afwerken.

Silicaatverf

 • Aanbrengen van twee lagen WILLCO Silicaatverf in kleur naar keuze.

Een matte, organische silicaatverf volgens DIN 18363 voor binnen en buiten op minerale ondergronden. De WILLCO Silicaatverf is klaar voor gebruik, zonder weekmakers, onverzeepbaar, microporeus en zeer hoog dampdoorlatend. Dankzij de mogelijkheid tot het toevoegen van een extra waterdichtingsproduct kan de waterafstootbaarheid nog verbeterd worden. De WILLCO Silicaatverf blijft zeer lang proper. De WILLCO Silicaatverf droogt dankzij verdamping waarbij het kaliwaterglas van het bindmiddel reageert met minerale ondergronden en zo een goede hechting geeft.

Dichtheid: ongeveer 1,50 g/cm3

VOC-gehalte: EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/c): 40 g/l. Dit product bevat 0 g/l.

Bindmiddel: kaliwaterglas

Duurzaamheidsindicator: conform Deco-Paint-Richtlijn 2004/42/EG, bijlage I en II

Verdunning WILLCO Silicaat Diepgrondering

Kleur: zelf te bepalen

Specificaties volgens DIN EN 1062:

Glansgraad bij 85°: G3 mat (< 2)

Laagdikte (droog): E3 100 – 200 µm

Korrelgrootte: S1 < 100 µm (fijn)

Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd-waarde): V1 (hoog) ≤ 0,01 m

Waterdoorlaatbaarheid (W-waarde): W3 (laag) < 0,10 kg/m2 h0,5

Koolstofdoorlaatbaarheid: C0 (geen vereisten)

 

De WILLCO Silicaatverf is gebruiksklaar, maar kan indien gewenst met WILLCO Silicaat Diepgrondering verdund worden voor een betere verwerking. Vooraleer te verwerken, met een mixer op trage snelheid mengen.

Materialen met een verschillend fabricatienummer moeten ofwel apart verwerkt worden ofwel onderling goed gemengd worden. Het fabricatienummer staat vermeld op de emmer.

 

Opbouw van de verschillende lagen:

Grondering: WILLCO Silicaat Diepgrondering. Gelijkmatig aanbrengen met borstel of rol.

1° laag:              WILLCO Silicaatverf verdunnen met max. 15 % WILLCO Silicaat Diepgrondering. Verf aanbrengen met borstel of rol.

2° laag:              Na droging van de eerste laag, ten vroegste na 12 uur, WILLCO Silicaatverf met maximum 10 % WILLCO Silicaat Diepgrondering verdunnen. Verf aanbrengen met borstel of rol.

 

Verbruik: Ongeveer 300-500 ml/m² in twee lagen.

Verbruik is afhankelijk van de ruwheid en de zuigkracht van de ondergrond; maar ook van de manier van aanbrengen.

Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond stalen te plaatsen.

De nog verse verf beschermen tegen vocht en regen. De droogtijd is o.a. ook afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. De droogtijd is langer bij een hoge relatieve luchtvochtigheid en/of lage temperaturen. Onder normale omstandigheden (20°C/65% relatieve luchtvochtigheid) is de verf na 4 à 5 dagen volledig droog én belastbaar.

Ongunstige weersomstandigheden tijdens het drogen van de verf, maar ook vochtige of verschillend sterk zuigende ondergronden kunnen vlekken veroorzaken.