Lastenboeken | Willco Products

WILLCO UPL 3000 in combinatie met WILLCO Sierpleister

5 Gevelsysteem Afw Sierpleister

Voorwaarden voor de verwerking van het WILLCO Systeem

Voor een perfect resultaat en een hoge duurzaamheid is het noodzakelijk dat het WILLCO Systeem nauwkeurig gevolgd wordt, zowel voor wat betreft de componenten als de manier van aanbrengen. Het is daarom noodzakelijk dat alle componenten door de N.V. Willco Products geleverd worden en dat de uitvoering gebeurt door een gespecialiseerde firma.

Al naar gelang de werf en de ondergrond dienen de nodige voorbereidingen getroffen te worden. De vereiste materialen voor de uitvoering van het WILLCO Systeem mogen enkel verwerkt worden bij droog weer en bij temperaturen boven + 5°C. Verwerking van het WILLCO Systeem bij een hoge luchtvochtigheid en bij lage temperaturen geeft een tragere droging en hechting van de producten en dit in het bijzonder van de uitvlakkingsmortel. Het is aan te raden de gevels te beschermen tegen slagregen, wind en té sterk zonlicht. Het aanbrengen van de materialen op natte of bevroren wanden is ten zeerste af te raden. Bovendien moet men eerst voorzieningen treffen waardoor bouwvocht (afkomstig van bv. chape, binnenbepleistering,…) geen nadelige invloed heeft op het WILLCO Systeem.

 

10-jarige garantieverzekering

Bij dit systeem hoort er een 10-jarige garantieverzekering op de materialen en de uitvoering. Tijdens het aanbrengen wordt de juiste verwerking van de materialen gecontroleerd door een erkend controlebureau. Dit gebeurt in nauw overleg met Willco Products N.V., de architect, de aannemer en de uitvoerder.

Om een perfecte controle van de werkzaamheden mogelijk te maken, moet de uitvoerder Willco Products N.V. tijdig op de hoogte brengen van de aanvangs- en de opleveringsdatum der werken. Enkel op deze wijze kan de 10-jarige garantieverzekering verkregen worden.

 

Productkwaliteitslabel

Voor dit project moet bij Willco Products N.V. een productkwaliteitslabel ‘100% Willco Products’ aangevraagd worden. Willco Products N.V. zal samen met alle betrokken partijen er op toezien dat er alleen met kwalitatieve Willco-producten gewerkt wordt. Enkel op deze wijze is er zekerheid over de productkwaliteit en kan het productkwaliteitslabel verkregen worden.

 

Voorbereidende werkzaamheden:

 • Plaatsen van de stelling (ongeveer 20 cm van de gevel verwijderd). Direct na het beëindigen der werken, de stelling proper maken of verwijderen.
 • Tijdens de verwerking is het aan te raden, de gevel zorgvuldig te beschermen tegen zonlicht, slagregen en wind, door middel van zeilen aan de stelling.
 • Muren controleren tegen opstijgende vochtigheid. Indien nodig, behandelen met WILLCO Dry Wall (zie technische fiche).
 • Dak controleren op waterdichtheid! Indien nodig, repareren of vernieuwen.
 • Kroonlijst controleren op waterdichtheid! Indien nodig, repareren of vernieuwen.
 • Controle van de oversteek van de dakrandprofielen, dakpannen en dekstenen. De druiprand moet minimum nog 4 à 5 cm voorbij én onder de bepleistering komen.
 • Naden in de dekstenen duurzaam waterdicht afwerken.
 • Vensterbanken: de druiprand moet minstens 4 à 5 cm voorbij de bepleistering komen. Het is aan te raden om opstandjes te voorzien aan de zijkanten van de vensterbanken.
 • Eventuele naden in de vensterbanken duurzaam waterdicht afwerken.
 • Plaatsen van een plint. Bij voorkeur in gevelsteen of natuursteen. Het is niet aan te raden van de sierbepleistering te plaatsen tot aan de grond.
 • Op de schouw een deksteen aanbrengen waarvan de druiprand minimum 4 à 5 cm voorbij de bepleistering komt. Alle kanten van de schouw bepleisteren.

Voorbereiding van de ondergrond:

 • De ondergrond contoleren op een goede hechting.
 • De ondergrond grondig reinigen.
 • De ondergrond ontmossen.
 • Olie of andere stoffen die geen hechting toelaten (b.v. siliconen) moeten zorgvuldig verwijderd worden.
 • Eventuele losse stukken verwijderen en repareren met WILLCO UPL 3000.
 • Té grote oneffenheden eerst uitvlakken met WILLCO UPL 3000.
 • Het is noodzakelijk de uitzettingsvoegen in de ondergrond te respecteren!
 • In geval van cellenbeton: raadpleeg de voorschriften van de fabrikant.

Cellenbeton

WILLCO Sierpleister aangebracht op cellenbeton:

 • Ondergronden steeds eerst voorstrijken met WILLCO Mineraal Diepgrondering.

WILLCO Mineraal Diepgrondering is zonder oplosmiddelen, waterverdunbaar, alkalibestendig en heeft een diep indringend vermogen in zuigende ondergronden.

Bindmiddel: acrylaat-mengpolymerisaat

Kleur: melkachtig, kleurloos na droging

Dichtheid: ongeveer 1,02 g/cm³

Verbruik: 170 à 200 ml/m² afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.

De WILLCO Mineraal Diepgrondering mag, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond, verdund worden met 1:4 water. Met borstel of rol goed dekkend aanbrengen. Bij 20°C en 65% luchtvochtigheid is er een droogtijd van ongeveer 4 – 6 uur. Navolgende toplagen enkel aanbrengen na volledige droging van de WILLCO Mineraal Diepgrondering.

 

 • Aanbrengen van de WILLCO Hoekbeschermers en de WILLCO Stopprofielen. Alle profielen kunnen gemakkelijk en snel bevestigd worden met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel of met de WILLCO UPL 3000.

De WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel is een fabrieksmatig samengestelde droge kleef- en uitvlakkingsmortel voor de WILLCO Isolatiesystemen, op basis van witkalkhydraat, Portlandcement en hoogwaardige kwartszanden (0 - 0,4 mm). Behoort tot de mortelgroep CS IV, EN 998-1. Dankzij de hoogwaardige toeslagstoffen is er een extreem goede hechting en een zeer gemakkelijke verwerking.

Kleur: grijs

Verdunning: water

Waterdampdoorlaatbaarheid: Sd-waarde = 0.03m

Brandklasse: A1

Drukweerstand: 7,6 N/mm²

Densiteit van de vaste mortel: 1,39 kg/dm³

Wateropname: W2

Een zak van 25 kg WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel met ongeveer 8 à 9 liter water mengen totdat men een klontervrije homogene pasta bekomt. De WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel kan met de hand of met alle gangbare spuitmachines gespoten worden.

 

 • Het is noodzakelijk een uitzettingsvoeg te voorzien tussen het niet met elkaar verbonden metselwerk.
 • Aanbrengen van de WILLCO UPL 3000 in een dikte van ongeveer 15 mm en bewapenen met WILLCO Glasvezel AUS. Eventuele overgangen tussen verschillende materialen en gevaarlijke punten dubbel bewapenen.

De WILLCO UPL 3000 is een één- of meerlagige grondpleister voor alle metselwerk. Kan zowel machinaal als met de hand verwerkt worden. Minerale, vezelversterkte droge mortel van de mortelgroep DIN EN 998-1, op basis van witkalkhydraat, Portlandcement, kalksteenzand, textielvezels en lichtgewicht toeslagstoffen. Dankzij zijn lage densiteit, hoge elasticiteit en goede isolerende eigenschappen is de WILLCO UPL 3000 bijzonder geschikt voor hoog-isolerend, lichtgewicht metselwerk. Ook geschikt om aan te brengen in dikkere lagen.

Kleur: grijs (op aanvraag ook in wit)

Brandklasse: A1

Drukweerstand: ong. 2,0 N/mm²

Densiteit van de vaste mortel: 0,9 g/cm³

Wateropname: W2

Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,33 W/(m.K)

Waterdampdoorlaatbaarheid: µ : 12

Elasticiteitsmodulus: 1900 N/mm²

W-waarde: < 1kg/m² h0,5

Korrel: 1 mm

Verbruik: ongeveer 8 kg/m²/cm

 

De WILLCO UPL 3000 kan met alle gangbare machines aangebracht worden. Een namenger is aan te bevelen. Een zak van 20 kg mengen met ongeveer 8-10 liter zuiver water. Laagdikte: minimum 15 mm tot maximum 30 mm in één laag. Bij sterk zuigende ondergronden wordt er eerst een laag van 5 mm voorgespoten en dichtgetrokken. Na het aantrekken van de WILLCO UPL 3000 wordt er een tweede laag nat in nat aangebracht. WILLCO UPL 3000 effen afwerken met een rij.

 

 • WILLCO Glasvezel AUS is een bewapeningsnet in glasvezel.

Gewicht: 126 gr/m²

Kleur: blauw

Grootte mazen: 12,5 mm x 11,1 mm

Breedte: 100 cm

Lengte: 50 m

 

De WILLCO Glasvezel AUS met minimum 10 cm overlapping in de WILLCO UPL 3000 duwen. De WILLCO Glasvezel AUS moet zo dicht mogelijk tegen de oppervlakte zitten om zoveel mogelijk spanningen te kunnen opvangen. Als bescherming tegen scheuren aan de hoeken van deur- en raamopeningen is het noodzakelijk om op die plaatsen diagonaal glasvezelbanden (minimum 30 x 20 cm) onder de gangbare glasvezelbewapening te voorzien.

Gladpleister Light

 • Aanbrengen van de WILLCO Gladpleister Light.

De WILLCO Gladpleister Light is een egalisatiepasta op basis van  acrylcopolymeren en lichtgewicht vulstoffen voor het fijner en gladder maken van alle mogelijke ondergronden.

Waterbestendig, dampdoorlatend, fijne korrel, schimmelwerend, kan afgewerkt worden met alle mogelijke soorten WILLCO Verven. Hij heeft een groot vulvermogen: kan aangebracht worden in lagen tot 5 mm zonder krimp. Uiterst gemakkelijk te verwerken: moeiteloos aan te brengen, zakt niet in, droogt snel, gemakkelijk te schuren.

 

Kleur: Lichtgrijs

Korreldikte: < 200 µ (fijn)

Bindmiddel: Acrylcopolymeren

Verdunning: Water

Dichtheid: Ongeveer 1,20 kg/dm³

pH-waarde: Neutraal

 

De WILLCO Gladpleister Light is gebruiksklaar, maar kan indien gewenst met een weinig water gemengd worden voor een betere verwerking. Vooraleer te verwerken, met een mixer op trage snelheid mengen. De WILLCO Gladpleister Light wordt meestal aangebracht met een roestvrij stalen spaan, maar kan ook gespoten worden met airless of andere spuitapparatuur. De WILLCO Gladpleister Light kan verwerkt worden in diktes tot 5 mm. Diepe oneffenheden en gaten vooraf uitvullen!

Verbruik: ongeveer 1,2 kg/mm/m².

Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond stalen te plaatsen.

De nog verse WILLCO Gladpleister Light beschermen tegen vocht en regen. De droogtijd is langer bij een hoge relatieve luchtvochtigheid en/of lage temperaturen; in principe 12 uur per mm dikte (bij 23°C en 65 % luchtvochtigheid).

Silicoonharsverf Clean

 • Aanbrengen van twee lagen WILLCO Silicoonharsverf Clean in kleur naar keuze.

De WILLCO Silicoonharsverf Clean is buitengewoon vuilafstotend dankzij een speciale waterafstotende oppervlaktelaag. Spanningsarm, zeer hoog dampdoorlatend en zeer hoog waterafstotend. Dankzij de speciale waterafstotende oppervlaktelaag kan het vuil zich zeer moeilijk vastzetten: het regenwater parelt samen met het vuil van de gevel af, de gevel blijft langer droog en proper – dit vooral aan de gevels die sterk belast worden door weersinvloeden. Eigenschappen van minerale pleisters blijven grotendeels behouden. Zeer goede weerstand tegen UV- en weersinvloeden, bestand tegen micro-organismen (algen en mos). Gemakkelijk verwerkbaar, zeer wit, hoog dekvermogen, zonder weekmakers, alkali-bestendig.

Dichtheid: ong. 1,55 g/cm³

VOC-gehalte: EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/c): 40 g/l. Dit product bevat 27,42 g/l.

Bindmiddel: silicoonhars

Duurzaamheidsindicator: conform Deco-Paint-Richtlijn 2004/42/EG, bijlage I en II

Verdunning: water

Kleur: zelf te bepalen

Specificaties volgens DIN EN 1062:

Glansgraad bij 85°: G3 mat (< 4)

Laagdikte (droog): E3 100 – 200 µm

Korrelgrootte: S1 < 100 µm (fijn)

Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd-waarde): V1 (hoog) < 0,14

Waterdoorlaatbaarheid (W-waarde): W3 (laag) < 0,10 kg/m2 h0,5

Koolstofdoorlaatbaarheid: C0 (geen vereisten)

 

De WILLCO Silicoonharsverf Clean is gebruiksklaar, maar kan indien gewenst met een weinig water gemengd worden voor een betere verwerking. Vooraleer te verwerken, met een mixer op trage snelheid mengen.

Materialen met een verschillend fabricatienummer moeten ofwel apart verwerkt worden ofwel onderling goed gemengd worden. Het fabricatienummer staat vermeld op de emmer.

 

Opbouw van de verschillende lagen :

1° laag:               WILLCO Silicoonharsverf Clean met max. 5% water verdunnen en dekkend aanbrengen met borstel of rol.

2° laag:               Na droging van de eerste laag, ten vroegste na 10 uur, aanbrengen met borstel of rol.

 

Verbruik: ongeveer 300-400 ml/m² in twee lagen. Verbruik is afhankelijk van de ruwheid en de zuigkracht van de ondergrond; maar ook van de manier van aanbrengen. Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond stalen te plaatsen.

De nog verse verf beschermen tegen vocht en regen. De droogtijd is o.a. ook afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. De droogtijd is langer bij een hoge relatieve luchtvochtigheid en/of lage temperaturen. Onder normale omstandigheden (20°C/65% relatieve luchtvochtigheid) is de verf na ongeveer 10u overschilderbaar en na ongeveer 3 dagen volledig droog. De volledige waterdichtheid gaat pas in werking na een droogtijd van verschillende dagen.