Lastenboeken | Willco Products

WILLCO Isolatiesysteem in combinatie met WILLCO Sierpleister

Ondergrond: hout

2 Isolatiesysteem Sierpleister Hout

Voorwaarden voor de verwerking van buitengevelisolatie

Voor een perfect resultaat en een hoge duurzaamheid is het noodzakelijk dat het WILLCO Isolatiesysteem nauwkeurig gevolgd wordt, zowel voor wat betreft de componenten als de manier van aanbrengen. Het is daarom noodzakelijk dat alle componenten door de N.V. Willco Products geleverd worden en dat de uitvoering gebeurt door een gespecialiseerde firma.

Al naar gelang de werf en de ondergrond dienen de nodige voorbereidingen getroffen te worden. De vereiste materialen voor de uitvoering van het WILLCO Isolatiesysteem mogen enkel verwerkt worden bij droog weer en bij temperaturen boven + 5°C. Verwerking van het WILLCO Isolatiesysteem bij een hoge luchtvochtigheid en bij lage temperaturen geeft een tragere droging en hechting van de producten en dit in het bijzonder van de uitvlakkingsmortel. Het is aan te raden de gevels te beschermen tegen slagregen, wind en té sterk zonlicht. Het aanbrengen van de materialen op natte of bevroren wanden is ten zeerste af te raden. Bovendien moet men eerst voorzieningen treffen waardoor bouwvocht (afkomstig van bv. chape, binnenbepleistering,…) geen nadelige invloed heeft op het WILLCO Isolatiesysteem.

 

10-jarige garantieverzekering

Bij dit systeem hoort er een 10-jarige garantieverzekering op de materialen en de uitvoering. Tijdens het aanbrengen wordt de juiste verwerking van de materialen gecontroleerd door een erkend controlebureau. Dit gebeurt in nauw overleg met Willco Products N.V., de architect, de aannemer en de uitvoerder.

Om een perfecte controle van de werkzaamheden mogelijk te maken, moet de uitvoerder Willco Products N.V. tijdig op de hoogte brengen van de aanvangs- en de opleveringsdatum der werken. Enkel op deze wijze kan de 10-jarige garantieverzekering verkregen worden.

 

Productkwaliteitslabel

Voor dit project moet bij Willco Products N.V. een productkwaliteitslabel ‘100% Willco Products’ aangevraagd worden. Willco Products N.V. zal samen met alle betrokken partijen er op toezien dat er alleen met kwalitatieve Willco-producten gewerkt wordt. Enkel op deze wijze is er zekerheid over de productkwaliteit en kan het productkwaliteitslabel verkregen worden.

 

Voorbereidende werkzaamheden:

 • Plaatsen van de stelling (ongeveer 30 cm van de gevel verwijderd). Direct na het beëindigen der werken, de stelling proper maken of verwijderen.
 • Tijdens de verwerking is het aan te raden, de gevel zorgvuldig te beschermen tegen zonlicht, slagregen en wind, door middel van zeilen aan de stelling.
 • Muren controleren tegen opstijgende vochtigheid. Indien nodig, behandelen met WILLCO Dry Wall (zie technische fiche).
 • Dak controleren op waterdichtheid! Indien nodig, repareren of vernieuwen.
 • Kroonlijst controleren op waterdichtheid! Indien nodig, repareren of vernieuwen.
 • Controle van de oversteek van de dakrandprofielen, dakpannen en dekstenen. De druiprand moet minimum nog 4 à 5 cm voorbij én onder de bepleistering komen (zie WILLCO Detailtekening 3.1).
 • Naden in de dekstenen duurzaam waterdicht afwerken.
 • Vensterbanken: de druiprand moet minstens 4 à 5 cm voorbij de bepleistering komen. Het is aan te raden om opstandjes te voorzien aan de zijkanten van de vensterbanken (zie WILLCO Detailtekening 4.1 & 4.2).
 • Eventuele naden in de vensterbanken duurzaam waterdicht afwerken.
 • Plaatsen van een plint. Bij voorkeur in gevelsteen of natuursteen. Het is niet aan te raden van de sierbepleistering te plaatsen tot aan de grond.
 • Op de schouw een deksteen aanbrengen waarvan de druiprand minimum 4 à 5 cm voorbij de bepleistering komt. Alle kanten van de schouw bepleisteren.

Voorbereiding van de ondergrond:

 • Controleren of de houten platen goed bevestigd zijn.
 • De ondergrond grondig reinigen.
 • Olie of andere stoffen die geen hechting toelaten (b.v. siliconen) moeten zorgvuldig verwijderd worden.
 • Het is noodzakelijk de uitzettingsvoegen in de ondergrond te respecteren (zie WILLCO Detailtekening 8.1)!

WILLCO Sierpleister aangebracht op het WILLCO Isolatiesysteem:

 • Als aansluiting aan de plint heeft men keuze tussen het WILLCO Inox Sokkelprofiel, het WILLCO PVC Sokkelprofiel of het WILLCO Isomax Sokkelprofiel.

Uitlijnen en bevestigen van de WILLCO Inox Sokkelprofielen (aangepast aan de dikte van de isolatieplaten). Oneffenheden van de ondergrond worden met de WILLCO Onderlegschijven weggewerkt. De sokkelprofielen worden in de hoogte en in de lengte recht aangebracht met de WILLCO Nagelpluggen die op ongeveer 30 cm van elkaar geplaatst worden. Tussen elke lengte van de sokkelprofielen laat men een opening van ongeveer 2 à 3 mm. Daarom plaatst men tussen de sokkelprofielen het best een WILLCO Verbindingsstuk voor Sokkelprofielen. De uitvlakkingsmortel moet minimum 3 à 4 mm dikte hebben, op het sokkelprofiel. De voorzijde van het sokkelprofiel moet volledig bewapend worden met WILLCO Glasvezel Wit Fijn.

 

Uitlijnen en bevestigen van de WILLCO PVC Sokkelprofielen. De sokkelprofielen bestaan uit 2 delen, een bevestigingshoek en een profiel waarbij reeds een hoekprofiel met glasvezelwapening voorzien is. De bevestigingshoek (4216) wordt in de hoogte en in de lengte recht aangebracht met de WILLCO Nagelpluggen die op ongeveer 30 cm van elkaar geplaatst worden. Tussen elke lengte van de sokkelprofielen laat men een opening van ongeveer 2 à 3 mm. Het profiel (4210) wordt in de bevestigingshoek ingeschoven, aangepast aan de dikte van de isolatieplaten. De naden van het vastgeschroefde profiel en het inschuifbare profiel, mogen niet gelijk lopen met elkaar.

 

Uitlijnen en bevestigen van de WILLCO Isomax Sokkelprofielen (aangepast aan de dikte van de isolatieplaten). Bouwknoopvrije oplossing door isolerend sokkelprofiel (0,029 W/m.K). De sokkelprofielen zijn reeds van hoekprofiel met glasvezelwapening voorzien.

De sokkelprofielen kunnen in de hoogte en in de lengte recht aangebracht worden met behulp van WILLCO Isomax Bevestigingshoeken. Naden tussen de sokkelprofielen dichten met WILLCO Isomax Voegsel. Hoeken uitwerken met WILLCO Isomax Sokkelprofiel Hoeken.

Hout - Minerale Wol Isolatie

 • Kleven van de mineraalwol isolatieplaten in dikte naar keuze met de WILLCO Kleefmortel Dispersie Grof.

Er zijn 3 soorten mineraalwol isolatieplaten:

 • De WILLCO Mineraalwol Isolatieplaten RP-PT zijn gemaakt uit steenwol. Onbrandbaar, warmte- en geluidsisolerend, waterafstotend, dampdoorlatend, veranderen niet onder invloed van veroudering, vormvast, chemisch neutraal, recycleerbaar. Toepassingstype WD volgens DIN 18165 met verhoogde scheurvastheid (“HD”). Officiële productcontrole volgens DIN 18165. Speciaal geschikt voor buitengevelisolatiesystemen waar een brandvrij systeem gevraagd wordt.

Afmetingen: 80 cm x 62,5 cm

Dikte isolatieplaat: zelf te bepalen

Volumemassa: ongeveer 150 kg/m³

Warmtegeleidingscoëfficiënt volgens DIN 4108: WLG 040

Waterdampdiffusieweerstand volgens DIN 4108: µ = 1,4

Drukspanning bij 10 % indrukking: 0,05 N/mm²

Thermische weerstand: tot 150°C inzetbaar. Smeltpunt > 1000°C

Brandklasse volgens DIN 4102: onbrandbaar

 

 • De WILLCO Steenlamellen Isolatieplaten Speedrock II zijn een isolatiemateriaal uit steenwol, als steenlamellen gesneden, met een speciale mortellaag aan de te kleven zijde. Hoge scheurbestendigheid dankzij de loodrechte wolstructuur op de ondergrond. Handig formaat en gering gewicht. Speciaal geschikt voor gebogen wanden. Thermisch isolerend, waterafstotend, dampdoorlatend, verandert niet onder invloed van veroudering, vormvast, chemisch neutraal, recycleerbaar. Dankzij de mortellaag op de kleefzijde kan de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel of de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel Multilight Plus direct op de ondergrond aangebracht worden. Hierdoor is een snelle en rationele verlijming mogelijk. Toepassingstype WAP-zh volgens DIN 13 162, toepassingstype WD volgens DIN 18 162 met verhoogde scheurvastheid. Officiële productcontrole volgens DIN EN 13162.

Afmetingen: 120 cm x 20 cm

Dikte isolatieplaat: zelf te bepalen

Volumemassa: ongeveer 80 kg/m³

Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,041 W/m.K

Waterdampdiffusieweerstand volgens DIN 4108: µ = 1,4

Thermische weerstand: tot 150°C inzetbaar. Smeltpunt > 1000°C

Brandklasse volgens DIN 4102: onbrandbaar

 

 • De WILLCO Steenwol Isolatieplaten Coverrock Plus zijn een isolatiemateriaal uit steenwol, als steenlamellen gesneden. Speciaal geschikt voor gevelisolatiesystemen waar een brandvrij systeem gevraagd wordt. De langs de kleefzijde aangebrachte minerale impregnering dient als hechtingslaag tussen de isolatieplaat en de ondergrond. Hierdoor is het mogelijk om de kleefmortel machinaal aan te brengen. De isolatieplaten bezitten een zachte binnenkant (kleefzijde) die zich bij het kleven perfect aan de ondergrond aanpast. Dankzij een sterk gecomprimeerde bovenzijde is het mogelijk om de isolatieplaten te pluggen onder de glasvezelbewapening. Warmte- en geluidsisolerend, waterafstotend, dampdoorlatend, verandert niet onder invloed van veroudering, vormvast, chemisch neutraal, recycleerbaar. Toepassingstype WAP-zg volgens DIN 4108-10. Officiële productcontrole volgens DIN EN 13162. Vrij van “vermoeden van kanker” volgens GefStoffV, TRGS 905 en ER-richtlijn 97/69.

Afmetingen: 120 cm x 40 cm

Dikte isolatieplaat: zelf te bepalen

Volumemassa: ongeveer 100 kg/m³

Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,036 W/m.K

Waterdampdiffusieweerstand volgens DIN EN 12086: µ = 1

Thermische weerstand: tot 150°C inzetbaar. Smeltpunt > 1000°C

Brandklasse volgens DIN 4102: onbrandbaar, A1

 

De WILLCO Kleefmortel Dispersie Grof is een universele kleefmortel met een zeer hoge directe kleefkracht. De WILLCO Kleefmortel is cementverdraagzaam, dampdoorlatend en gemakkelijk verwerkbaar. Mag ook gebruikt worden in vochtige ruimten.

De WILLCO Kleefmortel Dispersie Grof  kan, dankzij zijn goed vulvermogen, ook voor ruwe en niet gans effen ondergronden gebruikt worden.

 

Dichtheid: 1,49 g/cm³

Bindmiddel: acrylaat-mengpolymerisaat

Kleur : opaak

Glansgraad: mat

Structuur: glad

GISCODE: M-DF02

Verbruik: 1,5 – 3 kg/m²

Verpakking: plastiek emmers van 20 kg

 

Verwerking

 

De WILLCO Kleefmortel Dispersie Grof is gebruiksklaar, maar kan indien gewenst met een weinig water (max. 3%) gemengd worden voor een betere verwerking. Voor het verkorten van de droogtijd mag men tot 10 % Portlandcement aan de kleefmortel toevoegen. Vooraleer te verwerken, met een mixer op trage snelheid mengen.

De WILLCO Kleefmortel Dispersie Grof gelijkmatig aangebracht op de ganse oppervlakte van de isolatieplaat met een roestvrij getand (10 mm) spaan. De isolatieplaten altijd met licht schuivende bewegingen op hun plaats brengen om een goede hechting te krijgen.  De isolatieplaten moeten in verband geplaatst worden; minimum 25 cm, liefst 50 cm verspringend. De isolatieplaten stootkant tegen stootkant plaatsen; dus zonder lijm tussen de voegen om koude bruggen te vermijden. Het uitrichten van de gelijmde isolatieplaten gebeurt met een rij. De horizontale- en verticale verlijming moet voortdurend gecontroleerd worden. Raam- en deurkanten worden met plaatstroken geïsoleerd; indien mogelijk in dezelfde plaatdikte als de andere isolatieplaten. Hier kan ook met WILLCO Isomax Dagkantplaten gewerkt worden. Deze hoog-isolerende dagkantplaten (0,029 W/m.K vanaf 20mm) worden verkleefd met WILLCO Kleefmortel Dispersie Grof. Bij het kleven van de isolatieplaten moet men er op letten dat de lijnen van het verband der isolatieplaten niet gelijk lopen met de muuropeningen. De hoeken van deze muuropeningen moeten uit een hele isolatieplaat worden gesneden.

 

 • Als bescherming tegen waterinfiltratie moeten alle aansluitingen tussen de WILLCO Isolatieplaten en alle andere vreemde materialen – zoals o.a. daken, vensters, deuren, dorpels e.a. – afgewerkt worden met WILLCO Voegdichtband. De uiteinden der vensterbanken (kopstukken in de isolatie) dienen nauwkeurig met WILLCO Voegdichtband afgewerkt worden; dit om uitzetting onder invloed van temperatuurschommelingen toe te laten.

De WILLCO Voegdichtingsband is een geïmpregneerde voegdichtingsband op basis van schuimstof.

Materiaal: opencellig zacht polyurethaanschuim met polymeerimpregnaat

Kleur: antraciet

 

 • Om een gemakkelijkere en stevigere bevestiging te garanderen van o.a. afvoerbuizen, brievenbussen, leuningen, verlichting e.a. is het aan te raden om WILLCO Montage-elementen te voorzien in de WILLCO Isolatieplaten (zie WILLCO Detailtekeningen 6.1 & 6.2 & 6.3 & 7.1 & 7.2).
 • Een extra mechanische bevestiging van de isolatieplaten met WILLCO Pluggen STR H is noodzakelijk. Het aantal pluggen en de lengte van de pluggen is afhankelijk van de ondergrond. De pluggen moeten diep genoeg (min. 30 mm) in de ondergrond zitten.

Diepte van de verankering: 30 – 40 mm

Diameter van de boor: 6 mm

Schroefmontage

Diameter van de kop van de plug: 60 mm

 • Naden tussen de WILLCO Perimeter Isolatieplaten moeten dichtgemaakt worden met het WILLCO Pistoolschuim. Een ééncomponent universeel bouwschuim op basis van een hoogwaardig vocht hardend polyurethaan prepolymeer. CFK-, HCFK- en HFK-vrij (niet schadelijk voor de ozon en draagt niet bij aan het broeikaseffect). 20% extra materiaal, heeft de grootste elasticiteit, 35% vervormbaar en een hoog herstellingsvermogen, uitstekende isolatie- en luchtdichtheidswaarde, beperkt snijverlies door lage na-expansie, bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën, overschilderbaar en af te werken met mortels en pleisters.

Samenstelling: Hoogwaardig Polyurethaan prepolymeer

Type: schuim

Kleur: grijs

Densiteit: 25-30 kg/m³

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot + 30°C

Huidvorming: 10 - 15 min. (bij 23 °C & 50% R.V.)

Snijdbaar: 30 - 40 min. (bij 23 °C & 50% R.V.)

Vol belastbaar: 30 mm rul 24 uur (23 ° & 50% R.V.)

Afschuifsterkte (norm BS 5241): 11 N/cm²

Brandklasse DIN1402-1: B3

Opbrengst (vrij geschuimd): 45 lit.

Thermische geleidbaarheid: 0,03 W/m.K

Langdurige temperatuursbestendigheid: - 50° C tot + 90°C

Kortstondige temperatuursbestendigheid: - 65° C tot + 130°C

Bus voor gebruik krachtig schudden. De schuimhoeveelheid kan geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool. Voeg voor ongeveer 80% vullen.

 

 • Na voldoende droogtijd van de kleefmortel (minimum 48 uur, bij voorkeur 72 uur) moeten de isolatieplaten gecontroleerd worden op een goede hechting; en dit vooral aan de randen van de platen. Op dit moment worden de isolatieplaten ook effen geschuurd met een schuurbord.
 • Aanbrengen van de hoekbeschermers (WILLCO Pantserhoeken met PVC Hoekbeschermer of WILLCO Pantserhoeken met INOX Hoekbeschermer) en van de nodige stopprofielen (WILLCO Inox Stopprofielen 2136 of WILLCO PVC Stopprofielen met Glasvezel 6410) rond ramen en deuren; en waar nodig. Onderkanten van balkons en uitstekende gedeelten afwerken met een Inox Druiprandprofiel (2154) of een PVC Druiprandprofiel (6490). Alle profielen worden gekleefd met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel of met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel Multilight Plus.
 • Uitvlakken van de WILLCO Isolatieplaten met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel of met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel Multilight Plus. De WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel of met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel Multilight Plus gelijkmatig verdelen op de isolatie. Aansluitend de WILLCO Glasvezel Wit Fijn met minimum 10 cm overlapping in de uitvlakkingsmortel duwen en daarna “nat in nat” een tweede laag uitvlakkingsmortel aanbrengen zodanig dat een effen laag bekomen wordt. De WILLCO Glasvezel Wit Fijn dient zich zoveel mogelijk aan de buitenzijde van de aangebrachte uitvlakkingsmortel te bevinden. Dit voor minimaal de helft van de aangebrachte laagdikte. Als bescherming tegen hoekscheuren aan raam- en deuropeningen moet er WILLCO Diagonaal Glasvezel gebruikt worden onder de gangbare glasvezelbewapening (zie WILLCO Detailtekening 8.2).

Bij de WILLCO Isolatieplaten moet de totale laagdikte van de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel of met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel Multilight Plus minimum 4 à 5 mm zijn. Ook voldoende dikte voorzien ter hoogte van het sokkelprofiel.

Droogtijd: bij voorkeur 1 dag per mm laagdikte

Verbruik: ongeveer 3,0 kg/m²

Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond stalen te plaatsen.

 

 • Als bewapening van de WILLCO Isolatieplaten gebruikt men de WILLCO Glasvezel Wit Fijn.

De WILLCO Glasvezel Wit Fijn bestaat uit 81 % glasvezel en 19 % alkalibestendige coating.

Gewicht ruw net: 125 gr/m²

Gewicht afgewerkt net: 155 gr/m²

Grootte van de mazen: 4,15 mm x 3,80 mm

Kleur: wit

Gladpleister Light

 • Aanbrengen van de WILLCO Gladpleister Light.

De WILLCO Gladpleister Light is een egalisatiepasta op basis van  acrylcopolymeren en lichtgewicht vulstoffen voor het fijner en gladder maken van alle mogelijke ondergronden.

Waterbestendig, dampdoorlatend, fijne korrel, schimmelwerend, kan afgewerkt worden met alle mogelijke soorten WILLCO Verven. Hij heeft een groot vulvermogen: kan aangebracht worden in lagen tot 5 mm zonder krimp. Uiterst gemakkelijk te verwerken: moeiteloos aan te brengen, zakt niet in, droogt snel, gemakkelijk te schuren.

 

Kleur: Lichtgrijs

Korreldikte: < 200 µ (fijn)

Bindmiddel: Acrylcopolymeren

Verdunning: Water

Dichtheid: Ongeveer 1,20 kg/dm³

pH-waarde: Neutraal

 

De WILLCO Gladpleister Light is gebruiksklaar, maar kan indien gewenst met een weinig water gemengd worden voor een betere verwerking. Vooraleer te verwerken, met een mixer op trage snelheid mengen. De WILLCO Gladpleister Light wordt meestal aangebracht met een roestvrij stalen spaan, maar kan ook gespoten worden met airless of andere spuitapparatuur. De WILLCO Gladpleister Light kan verwerkt worden in diktes tot 5 mm. Diepe oneffenheden en gaten vooraf uitvullen!

Verbruik: ongeveer 1,2 kg/mm/m².

Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond stalen te plaatsen.

De nog verse WILLCO Gladpleister Light beschermen tegen vocht en regen. De droogtijd is langer bij een hoge relatieve luchtvochtigheid en/of lage temperaturen; in principe 12 uur per mm dikte (bij 23°C en 65 % luchtvochtigheid).

Silicoonharsverf Clean

 • Aanbrengen van twee lagen WILLCO Silicoonharsverf Clean in kleur naar keuze.

De WILLCO Silicoonharsverf Clean is buitengewoon vuilafstotend dankzij een speciale waterafstotende oppervlaktelaag. Spanningsarm, zeer hoog dampdoorlatend en zeer hoog waterafstotend. Dankzij de speciale waterafstotende oppervlaktelaag kan het vuil zich zeer moeilijk vastzetten: het regenwater parelt samen met het vuil van de gevel af, de gevel blijft langer droog en proper – dit vooral aan de gevels die sterk belast worden door weersinvloeden. Eigenschappen van minerale pleisters blijven grotendeels behouden. Zeer goede weerstand tegen UV- en weersinvloeden, bestand tegen micro-organismen (algen en mos). Gemakkelijk verwerkbaar, zeer wit, hoog dekvermogen, zonder weekmakers, alkali-bestendig.

Dichtheid: ong. 1,55 g/cm³

VOC-gehalte: EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/c): 40 g/l. Dit product bevat 27,42 g/l.

Bindmiddel: silicoonhars

Duurzaamheidsindicator: conform Deco-Paint-Richtlijn 2004/42/EG, bijlage I en II

Verdunning: water

Kleur: zelf te bepalen

Specificaties volgens DIN EN 1062:

Glansgraad bij 85°: G3 mat (< 4)

Laagdikte (droog): E3 100 – 200 µm

Korrelgrootte: S1 < 100 µm (fijn)

Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd-waarde): V1 (hoog) < 0,14

Waterdoorlaatbaarheid (W-waarde): W3 (laag) < 0,10 kg/m2 h0,5

Koolstofdoorlaatbaarheid: C0 (geen vereisten)

 

De WILLCO Silicoonharsverf Clean is gebruiksklaar, maar kan indien gewenst met een weinig water gemengd worden voor een betere verwerking. Vooraleer te verwerken, met een mixer op trage snelheid mengen.

Materialen met een verschillend fabricatienummer moeten ofwel apart verwerkt worden ofwel onderling goed gemengd worden. Het fabricatienummer staat vermeld op de emmer.

 

Opbouw van de verschillende lagen :

1° laag:               WILLCO Silicoonharsverf Clean met max. 5% water verdunnen en dekkend aanbrengen met borstel of rol.

2° laag:               Na droging van de eerste laag, ten vroegste na 10 uur, aanbrengen met borstel of rol.

 

Verbruik: ongeveer 300-400 ml/m² in twee lagen. Verbruik is afhankelijk van de ruwheid en de zuigkracht van de ondergrond; maar ook van de manier van aanbrengen. Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond stalen te plaatsen.

De nog verse verf beschermen tegen vocht en regen. De droogtijd is o.a. ook afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. De droogtijd is langer bij een hoge relatieve luchtvochtigheid en/of lage temperaturen. Onder normale omstandigheden (20°C/65% relatieve luchtvochtigheid) is de verf na ongeveer 10u overschilderbaar en na ongeveer 3 dagen volledig droog. De volledige waterdichtheid gaat pas in werking na een droogtijd van verschillende dagen.